Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: Karol Wyszyński

Zastępca przewodniczącego: Rafał Grzymała, Aleksandra Maciocha

Sekretarz: Aneta Choromańska

Skarbnik: Joanna Depta

Członkowie: Sylwia Kosińska, Tomasz Chmielewski