Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.

Do 25 marca 2015 roku Przykładowa Instytucja przyjmuje oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania Dostawa i montaż sieci komputerowej.

Do 23 marca 2015 roku mozna zgłaszac oferty na realizację zadania publicznego Remont kapitalny budynku siedziby Naszej Przykładowej Instytucji.

Dyrektor Naszej Instytucji podpisał zarządzenie o wszczęciu postępowania na dostawę opału olejowego lekkiego do kotlowni.

W przetargu na dostawę opału olejowego lekkiego do kotlowni Naszej Przykladowej Instytucji termin składania ofert upływa 23 marca 2015 roku o godz. 7:45.

Do 23 marca 2011 roku można składać oferty na realizację zadania publicznego Wymiana instalacji odgromowej w budynkach Naszej Przykladowej Instytucji.