Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Na realizację zadania Dostawa i montaż sieci komputerowej udzielono zamówienia Mało Znanej Firmie z Naszego Miasta.

Na realizację zadania Dostawa materiałów elektrycznych udzielono zamówienia Firmie Hurtownia Elektryczna z Gminy.

Na realizację zadania Remont kapitalny budynku udzielono zamówienia firmie Budujemy sp. z o.o. z Naszego Miasta.