Na realizację zadania Dostawa i montaż sieci komputerowej udzielono zamówienia Mało Znanej Firmie z Naszego Miasta.

Karta informacyjna dokumentu

Nr ogłoszenia
[WPISZ NUMER]
Data umieszczenia
[WPISZ DATĘ, np. 12 sierpnia 2015 r.]
Nr zamówienia BZP
[WPISZ NUMER]
Nazwa zadania
Dostawa i montaż sieci komputerowej
Rodzaj zamówienia
{Roboty budowlane - Dostawy - Usługi]
Tryb udzielenia zamówienia
[WPISZ TRYB]
Data udzielenia zamówienia
[WPISZ DATĘ]
Liczba otrzymanych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
Liczba odrzuconych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
Liczba odrzuconych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
Nazwa i adres wykonawcy
[WPISZ NAZWĘ i ADRES WYŁONIONEGO WYKONAWCY]
Uzasadnienie wyboru wykonawcy
[WPISZ UZASADNIENIE]
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
[WPISZ WARTOŚĆ]
Cena wybranej oferty
[WPISZ CENĘ]
Cena najniższej oferty
[WPISZ CENĘ]
Cena najwyższej oferty
[WPISZ CENĘ]
Pełny tekst ogłoszenia:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.