W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania Remont kapitalny budynku wyłoniono wykonawcę - firmę Budujemy - Remontujemy z Naszego Miasta.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania Dostawa materiałów elektrycznych wyłoniono wykonawcę.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania Dostawa i montaż sieci komputerowej wyłoniono wykonawcę - firmę IT Komp z Naszego Miasta.