Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

15 września upływa termin zgłaszania ofert w konkursie na realizację zadania Świadczenie usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Naszej Instytucji.

Dyrektor Naszej Przykładowej Instytucji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Dostawa materiałów biurowych. Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2015 r.