Wspominając przeszłość historyczną szkoły w Nowogrodzie należy podkreślić, że miasteczko Nowogród od niepamiętnych lat zawsze miało swoją szkołę, do której uczęszczały dzieci miejscowe i z okolicznych wsi. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku otoczonym pięknie zadrzewionym ogrodem. Uczył jeden nauczyciel, nauka trwała cały dzień, a klasy łączone były ogromnie przepełnione, liczyły około stu dzieci. Dzieci żydowskie uczono wieczorami.

 

1945-1948 - Reaktywacja szkoły po II wojnie światowej.Po wojnie światowej warunki nauczania znacznie polepszyły się. Szkoła w Nowogrodzie została przekształcona  w siedmioklasową Szkołę Powszechną, do której miały uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Baza dydaktyczna: 4 sale lekcyjne, kancelaria, Sala rekreacyjna wyposażona w scenę. Uczniów: 245-260. Nauczycieli: 7

 

1948- 1955 - Powołano organizacje: ZHP i Szkolne Koło Przyjaźni Polsko- Radzieckiej PCK oraz szkolne Koło Odbudowy Szkół i Ośrodków Kulturalnych. Baza szkoły powiększyła się o dwie sale lekcyjne, magazynek, pokój nauczycielski i długi korytarz.

 

1957-1960 - Rozpoczęcie i oddanie do użytku nowego budynku szkoły w Nowogrodzie.

 

 

1961- 1963 - Sukcesy sportowe młodzieży pod kierownictwem kierownika szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego: Zygmunta Cichockiego.

1965- 1966 - Odnowienie budynku szkoły.

1966-1967 - Szkoła stała się szkołą ośmioklasową. Do klasy ósmej uczęszczało 22 uczniów.

1967- 1968 - Uczniów: 325. Nauczycieli:15 Remont dachu na głównym budynku szkoły.

1973- 1974 - W wyniku reorganizacji powstały: Zbiorcza Szkoła Gminna w Nowogrodzie z filiami w Mątwicy i Jankowie oraz Szkoła Podstawowa w Sławcu z punktem filialnym w Grądach.

W dniu 1 września 1973 zamknięto szkołę w Serwatkach, Szablaku. W szkole w Jankowie i Mątwicy obniżono stopień organizacyjny do czterech klas.

10.10. 1987 - Nadanie szkole podstawowej imienia Adama Chętnika.

01.09. 1999 - Wyodrębnienie  gimnazjum.

 

 

16.10.2003 - Nadanie gimnazjum imienia Papieża Jana Pawła II.

 

01.02.2004 - Utworzenie Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

01.12.2011 - Wybudowanie hali sportowej

 

04.09.2017 - 31.08.2019 - Wygaszanie gimnazjum. Szkoła Podstawowa 8-mio klasowa.