Zachęcamy Państwa do wpłat na Radę Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Zebrane środki w tym roku szkolnym zamierzamy przeznaczyć na:
1. Dofinansowanie (dwóch) wycieczek szkolnych
dla klas 1-3 i klas 4-8
2. Zakup książek dla uczniów, którzy osiągną
najlepsze wyniki w nauce i we
współzawodnictwie sportowym
3. Doposażenie kącika szkolnego

Wpłat można dokonywać u wychowawców oraz na konto.
Nr konta 47875710112603712320000010

Karol Wyszyński