Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Nowogród otrzymała wsparcie w wysokości 91 200,00 złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Otrzymane środki pozwoliły na zakup nowoczesnego wyposażenia dla Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Do 31 grudnia 2021 roku w ramach otrzymanego wsparcia została wydatkowana kwota w wysokości 56 158,49 złotych, za którą zostały zakupione:
- drukarka 3D wraz z akcesoriami (w tym filamentem) i oprogramowaniem do prowadzenia zajęć,
- google wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie,
- stoły zajęciowe z regulacją wysokości,
- krzesła z regulacją wysokości,
- zamykane szafki do przechowywania zakupionego sprzętu.

Otrzymane środki pozwoliły na zakup nowoczesnego wyposażenia dla Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Do 31 sierpnia 2022 roku w ramach otrzymanego wsparcia została wydatkowana kwota w wysokości 35 041,51 złotych, za którą zostały zakupione:
- mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
- lutownica,
- kamera przenośna cyfrowa z akcesoriami,
- statyw,
- mikroport,
- oświetlenie do realizacji nagrań,
- mikrofon kierunkowy,
- gimbal,
- aparat fotograficzny z akcesoriami,
- laptop do obsługi drukarki 3D,
- Pen 3D z akcesoriami,
- laminarka,
- termometry,
- mikroskopy,
- oscyloskopy,
- klocki do samodzielnej konstrukcji,
- zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin.