Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż została zamknięta rekrutacja uczniów do kl. I Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w ZSS na rok szkolny 2022/2023.

 

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzona była  zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021r. poz. 1082);
2. Zarządzeniem nr 7/22 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14 lutego 2022 r.
 

 Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.