Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż została zamknięta rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSS w Nowogrodzie.

Wszystkie wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym zostały pozytywnie rozpatrzone.

 

Podział na grupy przedszkolne nastąpi w sierpniu 2022r.

Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od:

-  deklaracji rodziców,

-  liczby i wieku dzieci

kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.