"Nie umiera ten, kto trwa w naszej pamięci…’’
Z głębokim smutkiem żegnamy 🖤
Wiesława Konopkę
wieloletniego Nauczyciela
Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w latach 1996-2004
a w szczególności Dobrego Kolegę,
którego będziemy pamiętać
za Jego prostolinijność, życzliwość i poczucie humoru.
Łączymy się w żalu z Jego Rodziną
i składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
oraz Pracownicy Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie