W ramach realizacji projektu „Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”  5 i 6  maja 2021 roku odbyły się wycieczki szkolne do Nadleśnictwa Nowogród. Wzięli w nich udział uczniowie klas drugich uczestniczący w kole przyrodniczym.        

  

 Celem  wycieczek było zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie roślin i zwierząt wiosną w lesie. Uświadomienie jaką rolę w świecie człowieka odgrywa las.

Głównym punktem programu wycieczek było zwiedzanie ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Nowogród z przewodnikiem. Uczniowie obejrzeli   tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczo –leśnej, poznali  rośliny i zwierzęta.

Po  przejściu  ścieżki edukacyjnej  uczniowie  bawili się w różne gry i zabawy  dotyczące  lasu.

Zadowoleni i wypoczęci wrócili  do domów.

              

 

 

                                 Grażyna Ziarno- opiekun wycieczek