Sprawozdanie z wycieczki do  Narwiańskiego Parku Narodowego zorganizowanej w dniu 17.06.2021 dla 20 osobowej grupy uczniów  w ramach  projektu   „Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

 

              W ramach realizacji projektu „Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych   w Nowogrodzie” dnia 17 czerwca 2021 r. uczniowie, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne z biologii i przyrody   wyruszyli w podróż        do Narwiańskiego Parku Narodowego. Wszyscy byli bardzo podekscytowani i ciekawi, jak wygląda w rzeczywistości ten park, o którym wcześniej się uczyli.

          Park powstał w 1996 roku, a jego siedziba mieści się w otoczonym przepięknym ogrodem, malowniczym XIX – wiecznym pałacyku w Kurowie.

Narwiański Park Narodowy, zwany  „polską Amazonią” to głównie tereny podmokłe, często bagna. Jego symbolem  jest błotniak stawowy – drapieżny ptak zakładający gniazda w trzcinach. Specyfika roślinności Narwiańskiego Parku Narodowego polega na przestrzennym przenikaniu się ekosystemów lądowych z wodnymi, wynikającymi z wyjątkowo bogatej sieci koryt rzecznych. Stwarza to doskonałe warunki do występowania licznych zespołów roślinnych, a tym samym zróżnicowania siedlisk.

        Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania z przewodnikiem ekspozycji przyrodniczych prezentujących walory przyrodnicze i kulturowe doliny Narwi. Kładka wśród bagien- Kurowo to jedna ze ścieżek przyrodniczych. Idąc kładką z dwoma tarasami widokowymi, uczniowie podziwiali najważniejsze zbiorowiska roślinne.

 Następnie cała grupa udała się na warsztaty dydaktyczne pt.„Nad Narwią – właściwości wody”, podczas których uczniowie mogli zobaczyć, jak się  bada  właściwości wody.

       Po zajęciach wszyscy uczestnicy  udali się na obiad do restauracji  „Alumnat” w Tykocinie.

       Zachwyceni pięknem przyrody, bogatsi o nową wiedzę i nowe doświadczenia bezpiecznie wrócili do domu.

           

  

                                                                                            Koordynator  merytoryczno- pedagogiczny projektu

                                                                                                                                      Bożena Łomotowska