W ramach realizacji projektu „Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”  26  i  27 maja 2021 roku odbyły się wycieczki szkolne do Muzeum przyrodniczego w Drozdowie. Wzięli w nich udział uczniowie klas drugich uczestniczący w kole przyrodniczym.    

      

        Celem  wycieczek było rozszerzenie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej, rozpoznawanie roślin, kształtowanie szacunku do środowiska.

        Głównym punktem programu wycieczek był pobyt w Muzeum, którego zadaniem jest ukazanie zwiedzającym świata przyrody. Uczniowie mogli poznać rośliny i zwierzęta poprzez liczne prezentacje i wystawy.

     Już na wstępie uczniowie poznali różnorodność krajobrazu Kotliny Biebrzańskiej, charakterystycznej dla tego regionu flory i fauny. W sali poświęconej ssakom mogli zaobserwować między innymi bobry, sarny, wilki czy lisy. Obejrzeli również liczne trofea myśliwskie, jak i piękne akwaria z kolorowymi rybami. Uczniom najbardziej podobały się piranie.

    Po zwiedzeniu muzeum towarzyszyły im gry i zabawy. Jedna z nich - „Tropienie drzewa”, polegała na odnalezieniu odpowiedniego gatunku drzewa po fotografii liścia i owocu.

               Uczestnicy wycieczek wyjechali z Drozdowa bogatsi o wiedzę w zakresie przyrody, zauroczeni otaczającym nas światem i pełni wrażeń.

 

     

                                     Grażyna Ziarno- opiekun wycieczek