Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 ZSS w Nowogrodzie

 

 Od dnia 26 kwietnia 2021 uczniowie klas 1-3 uczą się w systemie hybrydowym

 ( mieszanym)

Uczniowie klas 4-8 - nauczanie zdalne.

 Dzieci z klas 1-3 uczą się w szkole systemem mieszanym.

 

 Od 26 do 30 kwietnia 2021:

 

  • klasy 1A, 2A, 2B –w poniedziałek, wtorek i środę uczą się w szkole,

w czwartek i piątek uczą się zdalnie, wg obowiązującego tygodniowego planu szkoły,

 

  • klasy 1B, 3A, 3B – w czwartek i piątek uczą się w szkole,

w poniedziałek, wtorek i środę, uczą się zdalnie, wg obowiązującego tygodniowego  planu szkoły

 

 Od dnia 4 do 7 maja 2021  zgodnie z kalendarzem pracy Szkoły Podstawowej  w ZSS  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

Od 10 do 14 maja 2021:

 

  • klasy 1A, 2A, 2B – w czwartek i piątek uczą się w szkole,

w poniedziałek, wtorek i środę uczą się zdalnie, wg obowiązującego planu  szkoły,

 

  • klasy 1B, 3A, 3B–w poniedziałek, wtorek i środę uczą się w szkole,

w czwartek i piątek  uczą się zdalnie, wg obowiązującego tygodniowego planu  szkoły,

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy plan pracy klas 1-3 od dnia 26 kwietnia do 14 maja 2021

  


Uczniowie uczący się w szkole będą  korzystać według dotychczasowych zasad z:
 
Zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN i MZ plan może ulec zmianie

  • dowożenia, wg planu dowożenia znajdującego się poniżej,
  • dożywiania płatnego lub bezpłatnego,
  • zajęć pozalekcyjnych,
  • zajęć z projektu „Wiem, umiem”.

 

Szczegółowy plan dowożenia uczniów klas 1-3 przedstawia poniższa tabela