Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZSS Nowogrodzie na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż od 01.03.2022 do 25.03.2022 będzie trwać rekrutacja uczniów do kl. I do  Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w ZSS na rok szkolny 2022/2023.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

- pobrać druk wniosku o przyjęcie do kl. I, ze strony internetowej ZSS w Nowogrodzie zss.nowogrod.com wypełnić odręcznie, podpisać, zeskanować i przesłać na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-druk wniosku pobrać z sekretariatu ZSS, wypełniony złożyć w placówce w dniach od 01 do 25 marca 2022 r. (poniedziałek-piątek  8:00 - 15:30).

Należy pamiętać o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.
(Dokumenty do pobrania dostępne są również w sekretariacie szkoły)

ZASADY REKRUTACJI :

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:
  1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021r. poz. 1082);

  2. Zarządzeniem nr 7/22 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14 lutego 2022 r.
 2. Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:
  - jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub

  - posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
  przez właściwą poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na rok szkolny 2022/2023