INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UCZĄCYCH SIĘ W KLASACH 1-3  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZSS W NOWOGRODZIE

  1. Od dnia 18 stycznia 2021 uczniowie klas 1-3  będą nauczani  stacjonarnie czyli wracają do szkoły.
  2. Należy, przed wysłaniem ucznia do szkoły, zapoznać się z wytycznymi MEiN,  MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
  3. Dowożenie uczniów odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym planem dowożenia.
  4. Uczniowie, tylko do 22 stycznia 2021r., będą korzystać z dożywiania bezpłatnego w szkole  wg złożonych w ubiegłym roku wniosków. Rodzice uczniów, którzy nadal chcą korzystać  z bezpłatnego dożywiania, powinni złożyć nowe wnioski do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.
  5. Uczniowie będą pracować wg dotychczasowego planu lekcji i w salach wcześniej przydzielonych (tak, jak przed świętami).
  6. Zajęcia z projektu WIEM UMIEM będą odbywać się w szkole.