Informacja dla rodziców  i uczniów  Zespołu Szkół Samorządowych w  Nowogrodzie

  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Można w nim znaleźć wskazówki m. in. o tym, jak zaplanować dziecku czas, jak kontaktować się z nauczycielami, jak wspierać dziecko w rozwoju i w edukacji w warunkach domowych. Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem:

  1. Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19)
  2. Ferie świąteczne będą trwały od dnia 23 grudnia do 4 stycznia 2020
  3. Ferie zimowe natomiast w całej Polsce będą trwały od 4 do 18 stycznia 2021.

Bogumiła Rybicka

Dyrektor ZSS w Nowogrodzie