INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
ZSS W NOWOGRODZIE

Od poniedziałku 26.10.2020 uczniowie klas 4-8 rozpoczęli naukę zdalną a uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczą się stacjonarnie.
W pierwszym tygodniu nauki zdalnej nauczyciele uczący w klasach 4-8 SP przesyłali materiały do nauki za pomocą e-mail.
W drugim tygodniu, czyli od 02. 11. 2020 planowaliśmy nauczać zdalnie za pomocą aplikacji MC Teams. Uczniowie, rodzice i nauczyciele otrzymali filmiki z instrukcją pracy zdalnej za pomocą wyżej wymienionej aplikacji.
W dalszym ciągu czekamy na otrzymanie licencji do MC Teams, która umożliwi nam prowadzenie lekcji on-line. Z chwilą jej uzyskania, uczniowie i rodzice otrzymają loginy, hasła dostępu, i rozpoczną się lekcje umożliwiające bezpośredni kontakt z nauczycielami.
Do momentu otrzymania licencji zmuszeni jesteśmy, w dalszym ciągu, nauczać za pomocą e-mail.
Przepraszamy za opóźnienia, które nie są od nas zależne.


Bogumiła Rybicka – dyrektor ZSS w Nowogrodzie