Uprzejmie informujemy!!!
Pierwszaki stały się pełnoprawnymi członkami Naszej Szkoły!👩‍🎓


Bez publiczności wiec i bez tremy pierwszaki pięknymi wierszykami i piosenkami weszły do grona naszych uczniów. 
Rodzice, choć nieobecni, włożyli wielki wkład w naukę odgrywanych kwestii, a Panie z EW wspólnie z Panią dyrektor dopełniły wszelkich formalności.
Uroczystość choć skromna, pozostanie w pamięci tych maluchów już na zawsze.
Dziękujemy wychowawcom oraz dyrekcji i życzymy cierpliwości w nadchodzącym, trudnym roku szkolnym!