Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie sprzętu TIK dla Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostarczenie sprzętu TIK dla Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w ramach projektu „Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” o nr RPPD.09.01.00-20-0403/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Kserkom Tomasz Zmarzły ul. Romanowicza 32 33-100 Tarnów.