Beneficjentem projektu jest Gmina Nowogród, a Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”.

Głównym celem projektu jest wyższy poziom oferty edukacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie poprzez realizację nowoczesnego programu edukacyjnego w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, matematycznych, języków obcych, przyrodniczych, fizycznych, TIK, budowania postaw/umiejętności dla 100 uczniów (42 K i 58 M) w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 320 585,53 zł

Regulamin

Formularz

Deklaracja