Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

uchwaliła wysokość składki na rok szkolny 2019/2020

50 zł za I i II dziecko uczące się w ZSS.

Trzecie i następne są zwolnione w wpłat.

Wpłaty dokonywać należy na konto Rady Rodziców ZSS

4787 5710 1126 0371 2320 0000 10