Skład Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2020/2021

 

Przewodnicząca: Dorota Modzelewska VII b

Zastępca: Maria Modzelewska VIII a 

Sekretarz: Łukasz Kłak VIII b

Skarbnika: Aleksandra Brzeziak VIII b

 

Opiekunowie:

Magdalena Wasik

Monika Grzymała

Wioletta Liszewska

Piotr Wasik