ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 w ZSS w Nowogrodzie

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych   

2 września 2019 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. – 2 stycznia 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

3.

Ferie zimowe

 20 stycznia -2 lutego 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 3  ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

 

5.

Egzamin ósmoklasisty

 21-23 kwietnia 2020 r. (Ósmoklasiści napiszą testy z języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego. Zgodnie z komunikatem egzamin z języka polskiego odbędzie się 21 kwietnia i potrwa 180 minut. Następnego dnia (22 kwietnia) uczniowie przez 150 minut będą pisać test z matematyki, a kolejnego (23 kwietnia) przez 135 minut – z języka nowożytnego. Wyniki tych egzaminów zostaną ogłoszone 19 czerwca.)

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020r .

( § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

7.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

 

 

WAŻNE TERMINY

 

14 października 2019r.(poniedziałek) – Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2019r.(piątek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2019r.(poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości

1 stycznia 2020r. (środa) – Nowy Rok

6 stycznia 2020r.(poniedziałek) – Święto Trzech Króli

1 maja 2020r. (piątek) – Święto pracy

3 maja 2020r. (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

11 czerwca 2020r. ( czwartek) – Boże Ciało