Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZSS Nowogrodzie na rok szkolny 2021/2022
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w ZSS w Nowogrodzie informuje, iż od 01.03.2021 do 26.03.2021 będzie trwać rekrutacja uczniów do kl. I na rok szkolny 2021/2022Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
- za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisane profilem zaufanym)
- osobiście w sekretariacie szkoły (poniedziałek.-piątek . 8:00 - 15:30). Należy pamiętać o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.
(Dokumenty do pobrania dostępne są także w sekretariacie szkoły)

ZASADY REKRUTACJI :

I. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019r. poz. 1148);
2. Ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
4. Zarządzenie nr 5/21 Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 stycznia 2021 r.
5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

II. Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:
- jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez właściwą poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na rok szkolny 2021/2022

2. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej